کلیدواژه‌ها = دادرسی اساسی
جایگاه التزام نسبت به رویه در الگوهای نظارت بر قانون اساسی در جهان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1684.1544

رضا محمدی کسجین؛ محمدصادق فراهانی؛ علی فتاحی زفرقندی


جایگاه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در دادرسی اساسی

دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 65-86

10.22034/qjplk.2019.173

محمود پوررضائی فشخامی؛ بیژن عباسی لاهیجی


رابطه‌ی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعه‌ی موردی آمریکا)

دوره 7، شماره 20، تیر 1397، صفحه 1-22

یونس فتحی؛ فردین مرادخانی


وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 89-110

توکل حبیب زاده؛ مصطفی منصوریان


وظایف و کارویژه‌های دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 1-24

اسماعیل آجرلو؛ جعفر صادق‌منش


وظایف و کار ویژه‌های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 73-97

مصطفی منصوریان؛ مسعود اخوان فرد