کلیدواژه‌ها = تفسیر قانون اساسی
تفسیر قصدگرایانه از جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان در پرتو اندیشه‌های شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1657.1524

محمد رضا اصغری شورستانی؛ محمد صادق داریوند


جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 36، تیر 1401، صفحه 117-146

10.22034/qjplk.2021.255

محمد بهادری جهرمی؛ محمدرضا اصغری شورستانی


رویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دوره‌ی نخست فعالیت

دوره 5، شماره 14، مرداد 1395، صفحه 23-46

حامد نیکونهاد؛ محمدرضا اصغری شورستانی؛ حسین آیینه نگینی


رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 1-22

ابراهیم موسی زاده؛ مصطفی منصوریان