نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������
شاخص‌های انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی با نگاهی به نظرات هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1752.1600

هادی طحان نظیف؛ مهدی بهرامی حسن آبادی