نویسنده = ������ ������ ���������� ����������
تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 73-86

ابراهیم موسی‌زاده؛ مرتضی حاج علی خمسه