نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی ماهیت نظرات شورای نگهبان

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1-21

محمد امین ابریشمی راد؛ اکبر طلابکی طرقی


صلاحیت شورای‌عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرائی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 47-71

اکبر طلابکی طرقی؛ یحیی مزروعی ابیانه