نویسنده = ������������ ����������������
«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 25-46

محمدجواد جاوید؛ محمود ابراهیمی