نویسنده = ���������������������� ��������������
بررسی سنجه‌های اولویت‌بندی احکام شریعت در نظام مقاصد حکومت اسلامی

دوره 7، شماره 19، فروردین 1397، صفحه 25-48

قدرت‌الله رحمانی؛ محمدعلی الفت‌‌پور