نویسنده = �������� ���������� ��������
شاخص‌های انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی با نگاهی به نظرات هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/qjplk.2023.1752.1600

مهدی بهرامی حسن آبادی؛ هادی طحان نظیف


گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی)

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 51-68

10.22034/qjplk.2020.202

هادی طحان نظیف؛ علی بهادری جهرمی؛ کمال کدخدامرادی


ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران

دوره 7، شماره 21، مهر 1397، صفحه 101-124

هادی طحان نظیف؛ علی هادی زاده