نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار

دوره 8، شماره 23، خرداد 1398، صفحه 107-128

10.22034/qjplk.2019.150

رسول احمدی بنی؛ فرامرز عطریان؛ سید محمد مهدی غمامی


شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 21، مهر 1397، صفحه 51-74

سید محمد مهدی غمامی؛ علیرضا نصرالهی نصرآباد؛ امین الله پاک نژاد


تضمین محدودیت‌های اصلاح قانون اساسی با تأمل بر آموزه‌ی محدودیت‌های ضمنی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1394، صفحه 111-128

سید محمد مهدی غمامی؛ مصطفی منصوریان


تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه‌ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 89-113

سید محمد مهدی غمامی؛ علیرضا نصرالهی نصرآباد