نویسنده = ������������������ ��������
مفهوم‌شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان

دوره 5، شماره 14، مرداد 1395، صفحه 95-115

عادل ساریخانی؛ محمدهادی توکل‌پور