نویسنده = �������������� ����������
تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی

دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 19-40

10.22034/qjplk.2019.171

فیروز اصلانی؛ مریم ضیایی نجف آبادی


وضعیت حقوقی غیر اهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسی

دوره 7، شماره 22، دی 1397، صفحه 75-100

سیدمصطفی میرمحمدی میبدی؛ فیروز اصلانی


ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 43-66

فیروز اصلانی؛ علی اصغر فرج پور اصل مرندی؛ ولی‌الله حیدرنژاد


جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 21-44

اکبر طلابکی؛ فیروز اصلانی؛ ولی الله حیدرنژاد


مشارکت عمومی در اداره‌ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 65-87

فیروز اصلانی؛ علی فتاحی زفرقندی