فصلنامه دانش حقوق عمومی- طرق ارتباطی با فصلنامه
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طرق ارتباطی با فصلنامه و روند بررسی مقالات

کلیه پژوهشگران و محققان فعال عرصه حقوق عمومی می توانند از طریق همین سامانه (بخش ارسال مقاله) مقالات خود را در محورها و اولویت های مطالعاتی فصلنامه با لحاظ ضوابط شکلی ارسال نمایند. پس از دریافت مقاله کلیه مراحل وصول، ارزیابی داوران، اصلاحات، ارائه گواهی پذیرش و زمان بندی چاپ از طریق همین سامانه به مولفان اطلاع رسانی می شود.

آدرس وبگاه اینترنتی پژوهشکده شورای نگهبان : www.shora-rc.ir 

 info@shora-rc.ir :آدرس ایمیل پژوهشکده 

آدرس پژوهشکده: تهران - خیابان شهید سپهبد قرنی - کوچه خسرو - روبروی مسجد الرحمن - پلاک 12

 شماره تماس با دفتر فصلنامه:  88325045 -021

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانش حقوق عمومی:
http://mag.shora-rc.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب