فصلنامه دانش حقوق عمومی- ثبت نام در سامانه
فرم اشتراک دریافت نسخه مکتوب فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

بهای اشتراک سالانه (چهار شماره):

 

 230/000ریال

 

* اساتید و دانشجویان از تخفیف 30% برخوردارند.

 علاقمندان می توانند بهای اشتراک سالانه را که شامل هزینه های ارسال نیز می شود، به حساب شماره 0108129093009 به نام انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان نزد بانک صادرات واریز و اصل فیش را به همراه فرم درخواست اشتراک به نشانی زیر ارسال کنند.

(لطفا روی فیش عنوان فصلنامه دانش حقوق عمومی را ذکر کنید)

 

تهران،‌خیابان شهید سپهبد قرنی،‌ کوچه شهید دهقانی نیا (خسرو سابق)،‌روبروی مسجد الرحمن، پلاک 12، پژوهشکده شورای نگهبان، فصلنامه دانش حقوق عمومی

کدپستی: 1463-13145

تلفکس: 88325045

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانش حقوق عمومی:
http://mag.shora-rc.ir/find.php?item=1.53.15.fa
برگشت به اصل مطلب