فصلنامه دانش حقوق عمومی- درباره نشریه
آشنایی با فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 فصلنامه دانش حقوق عمومی با صاحب امتیازی پژوهشکده شورای نگهبان از پاییز 1391 به نحو منسجمی فعالیت خود را آغاز نمود. این فصلنامه در پی انتشار مقالات علمی- پژوهشی در حوزه حقوق عمومی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف پیشبرد و اعتلای نظام حقوقی کشورمان است. این فصلنامه در تاریخ 1393/4/15 موفق به اخذ امتیاز علمی-پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شده است.

متن کامل مقالات علاوه بر این سامانه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سامانه جامع علوم انسانی، بانک اطلاعات نشریات کشور و پایگاه مجلات تخصصی نور قابل دسترسی است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانش حقوق عمومی:
http://mag.shora-rc.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب