دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، زمستان 1396 (18) 
1. نظارت بر کیفیت قوانین در رویه‌ی شورای نگهبان

صفحه 1-22

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند


2. تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران

صفحه 23-44

مرتضی نجابت خواه؛ جواد تقی زاده؛ نفیسه ظریفی