دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1391 (1) 
4. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)

صفحه 67-91

عباس کعبی؛ سیدحجت‌اله علم‌الهدی؛ علی فتاحی زفرقندی


5. نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)

صفحه 93-111

عباسعلی کدخدایی؛ ابوالفضل درویشوند