دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، بهار 1395 (13) 
2. خوانده در دیوان عدالت اداری

صفحه 23-42

سیدمجتبی واعظی؛ مهستی سلیمانی


3. ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 43-66

فیروز اصلانی؛ علی اصغر فرج پور اصل مرندی؛ ولی‌الله حیدرنژاد


6. نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز

صفحه 109-133

علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی؛ محسن ابوالحسنی