دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، خرداد 1395 (13) 
خوانده در دیوان عدالت اداری

صفحه 23-42

سیدمجتبی واعظی؛ مهستی سلیمانی


ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 43-66

فیروز اصلانی؛ علی اصغر فرج پور اصل مرندی؛ ولی‌الله حیدرنژاد