تعداد مقالات: 232
201. سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوره 9، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2020.207

مرتضی حاجی علی خمسه؛ مصطفی مسعودیان؛ حمید فعلی


202. امکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات

دوره 11، شماره 35، بهار 1401، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2022.241

علی بهادری جهرمی *؛ محمدرضا علی پور


203. مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت

دوره 9، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 26-50

10.22034/qjplk.2020.201

حبیب طالب احمدی؛ علی رضائی؛ امیرحسین نقوی


204. آسیب‌شناسی نقش دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون

دوره 10، شماره 33، پاییز 1400، صفحه 33-56

10.22034/qjplk.2021.228

جواد فاضلی نژاد؛ جعفر شفیعی سردشت


208. گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی)

دوره 9، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 51-68

10.22034/qjplk.2020.202

هادی طحان نظیف؛ علی بهادری جهرمی؛ کمال کدخدامرادی


210. الزامات و آثار استیضاح و عزل رئیس‌جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، بهار 1401، صفحه 51-72

10.22034/qjplk.2022.242

سید مصطفی میرمحمدی میبدی؛ حوریه جمالی


211. حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل و تبیین شرایط رئیس‌جمهور با تأکید بر سیاست‌های کلی انتخابات

دوره 10، شماره 33، پاییز 1400، صفحه 57-82

10.22034/qjplk.2021.229

محمد حسن باقری خوزانی؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


212. انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی

دوره 10، شماره 31، بهار 1400، صفحه 67-88

10.22034/qjplk.2021.218

سید احمد حبیب نژاد؛ فاطمه سادات نقوی


214. امکان‌سنجی حقوقی تصویب لایحه‌ بودجه در کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی

دوره 10، شماره 32، تابستان 1400، صفحه 69-84

10.22034/qjplk.2021.224

محمدصادق فراهانی؛ کمال کدخدامرادی؛ علی فتاحی زفرقندی


217. بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی

دوره 9، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 75-94

10.22034/qjplk.2020.209

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


219. مصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم تا ضابطه

دوره 10، شماره 32، تابستان 1400، صفحه 85-104

10.22034/qjplk.2021.225

حسین عزیزی؛ علی محمد فلاح زاده


220. کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری

دوره 10، شماره 31، بهار 1400، صفحه 89-112

10.22034/qjplk.2021.219

محمد امین ابریشمی راد؛ حمید نظریان


221. رویکرد فقهی به رأی ممتنع

دوره 9، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 91-112

10.22034/qjplk.2020.204

محسن قائمی خرق


222. چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه

دوره 9، شماره 28، تابستان 1399، صفحه 93-114

10.22034/qjplk.2020.198

سیده زهرا سعید؛ احمد حبیب نژاد


223. آسیب‌شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، بهار 1401، صفحه 93-118

10.22034/qjplk.2022.244

محمد تقی اکبری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی


224. تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی

دوره 9، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 95-116

10.22034/qjplk.2020.212

خیرالله پروین؛ رضا فرامرزی؛ امین پاشایی امیری