بررسی تعارض منافع مقامات قضایی

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 19-46

10.22034/qjplk.2021.222

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2020.207

مرتضی حاجی علی خمسه؛ مصطفی مسعودیان؛ حمید فعلی


امکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 25-50

10.22034/qjplk.2022.241

علی بهادری جهرمی *؛ محمدرضا علی پور


مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 26-50

10.22034/qjplk.2020.201

حبیب طالب احمدی؛ علی رضائی؛ امیرحسین نقوی


امکان‌‏سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان

دوره 11، شماره 38، دی 1401، صفحه 26-56

10.22034/qjplk.2022.1345.1295

حسین محمدی احمدآبادی؛ محمد برزگر خسروی


درآمدی بر تکلیف دولت در «حذف تشکیلات غیرضرور»

دوره 12، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 47-70

10.22034/qjplk.2022.1366.1311

محمدقاسم تنگستانی؛ مهدی مرادی برلیان


گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی)

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 51-68

10.22034/qjplk.2020.202

هادی طحان نظیف؛ علی بهادری جهرمی؛ کمال کدخدامرادی


الزامات و آثار استیضاح و عزل رئیس‌جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 51-72

10.22034/qjplk.2022.242

سید مصطفی میرمحمدی میبدی؛ حوریه جمالی


آسیب‌شناسی نظام حرفه‌ای در حقوق اداری ایران

دوره 11، شماره 38، دی 1401، صفحه 57-76

10.22034/qjplk.2022.1477.1385

محمد حسین سرمدی؛ مجید نجارزاده هنجنی؛ محمدرضا حکاک زاده


انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی

دوره 10، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 67-88

10.22034/qjplk.2021.218

سید احمد حبیب نژاد؛ فاطمه سادات نقوی