نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 109-133

علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی؛ محسن ابوالحسنی


جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی

دوره 9، شماره 28، شهریور 1399، صفحه 1-18

10.22034/qjplk.2020.194

محمد حسینی؛ حسین رهنمایی


نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 1-26

10.22034/qjplk.2020.200

امیر بارانی بیرانوند؛ عبدالله مختاری


ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 1-18

10.22034/qjplk.2021.221

سید حسین حسینی؛ سیده ساعده حسینی؛ زهرا صالح آبادی


نقصان حکومت در فقه سیاسی؛ چالشها و الزامات

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 1-24

10.22034/qjplk.2022.240

سید محسن قائمی خرق