تعداد مقالات: 232
227. حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

دوره 9، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 113-134

10.22034/qjplk.2020.205

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


229. جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی

دوره 9، شماره 28، تابستان 1399، صفحه 115-136

10.22034/qjplk.2020.199

ولی الله حیدرنژاد؛ حسینعلی سعدی


230. حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان

دوره 9، شماره 30، زمستان 1399، صفحه 117-140

10.22034/qjplk.2020.211

اکبر ذاکریان؛ حسین جاور؛ سید فرهاد بطحایی


231. مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 35، بهار 1401، صفحه 119-144

10.22034/qjplk.2022.245

محمدامین ابریشمی راد؛ نادر اسدی اوجاق