تحلیل فقهی‌ـ حقوقی جریان حکمرانی شرعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 40، تیر 1402، صفحه 61-86

10.22034/qjplk.2022.1446.1364

منصور غریب پور؛ سید مهدی جوکار؛ مجتبی شریعتی


انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی

دوره 10، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 67-88

10.22034/qjplk.2021.218

سید احمد حبیب نژاد؛ فاطمه سادات نقوی


امکان‌سنجی حقوقی تصویب لایحه‌ بودجه در کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 69-84

10.22034/qjplk.2021.224

محمدصادق فراهانی؛ کمال کدخدامرادی؛ علی فتاحی زفرقندی


بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع

دوره 12، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 71-92

10.22034/qjplk.2022.1248.1226

عباس کعبی نسب؛ رضا محمدی کرجی


بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 75-94

10.22034/qjplk.2020.209

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی


قواعد حل تعارض قراردادهای انتقال فناوری با اصول 81 و 153 قانون اساسی

دوره 11، شماره 37، مهر 1401، صفحه 80-101

10.22034/qjplk.2022.1271.1241

محمد اسحاقی آستانی؛ حسن سیف زاده کرمانی


مصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم تا ضابطه

دوره 10، شماره 32، تیر 1400، صفحه 85-104

10.22034/qjplk.2021.225

حسین عزیزی؛ علی محمد فلاح زاده


مشارکت عمومی در تهیه و اصلاح قانون

دوره 12، شماره 40، تیر 1402، صفحه 87-114

10.22034/qjplk.2022.1468.1379

ایرج حسینی صدر آبادی؛ محمدجواد محمدپور


کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری

دوره 10، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 89-112

10.22034/qjplk.2021.219

محمد امین ابریشمی راد؛ حمید نظریان


رویکرد فقهی به رأی ممتنع

دوره 9، شماره 29، مهر 1399، صفحه 91-112

10.22034/qjplk.2020.204

محسن قائمی خرق


بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی

دوره 11، شماره 36، تیر 1401، صفحه 92-116

10.22034/qjplk.2021.254

هدی غفاری؛ فاطمه نظری


چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه

دوره 9، شماره 28، شهریور 1399، صفحه 93-114

10.22034/qjplk.2020.198

سیده زهرا سعید؛ احمد حبیب نژاد


آسیب‌شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 93-118

10.22034/qjplk.2022.244

محمد تقی اکبری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی


تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی

دوره 9، شماره 30، دی 1399، صفحه 95-116

10.22034/qjplk.2020.212

خیرالله پروین؛ رضا فرامرزی؛ امین پاشایی امیری


صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)

دوره 11، شماره 37، مهر 1401، صفحه 102-129

10.22034/qjplk.2022.1284.1249

سید احمد حبیب نژاد؛ سجاد کریمی پاشاکی؛ محمد مهدوی عارف