تعداد مقالات: 245
1. تحول حقوق و آزادی‌های شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-22

مسلم آقایی طوق؛ سید مهدی غمامی


2. درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-22

محسن اسماعیلی؛ مصطفی منصوریان


4. وظایف و کارویژه‌های دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-24

اسماعیل آجرلو؛ جعفر صادق‌منش


5. منطقه‌‌الفراغ به‌مثابۀ نظریۀ قانونگذاری

دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 1-20

محسن اسماعیلی؛ حسین امینی پزوه


6. بررسی ماهیت نظرات شورای نگهبان

دوره 2، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1-21

محمد امین ابریشمی راد؛ اکبر طلابکی طرقی


7. تأملی درباره‌ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان

دوره 3، شماره 7، بهار 1393، صفحه 1-26

جواد تقی‌زاده،؛ مرتضی نجابت خواه؛ سجاد فولاوند


8. رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 1-22

ابراهیم موسی زاده؛ مصطفی منصوریان


10. نقش مقدمه‌ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-19

عباس کعبی؛ محمدرضا اصغری شورستانی؛ امیرحسین اصل زعیم


13. بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس

دوره 5، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 1-21

ولی رستمی؛ الهه مرندی


15. راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی

دوره 5، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 1-22

حامد کرمی


16. تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت‌های غیرمصرح ولی‌فقیه در قانون اساسی

دوره 6، شماره 17، بهار 1396، صفحه 1-20

نادر میرزاده کوهشاهی؛ محمدامین ابریشمی‌ راد


17. نظارت بر کیفیت قوانین در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 6، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 1-22

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند


18. مبنا، ماهیت و تضمین محدودیت‌های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 19، بهار 1397، صفحه 1-23

سید حجت الله علم الهدی؛ مصطفی منصوریان


19. رابطه‌ی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعه‌ی موردی آمریکا)

دوره 7، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 1-22

یونس فتحی؛ فردین مرادخانی


21. تحلیل مبانی فقهی شورای نگهبان پیرامون حقوق ولی‌ دم در موارد پرداخت فاضل دیه

دوره 7، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 1-22

مجید قورچی‌بیگی؛ سهراب بهادری


24. بایسته‌‌های اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 25، پاییز 1398، صفحه 1-22

10.22034/qjplk.2019.176

محمد جواد ارسطا؛ محمد برومند