کلیدواژه‌ها = شفافیت
امکان‌‏سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان

دوره 11، شماره 38، دی 1401، صفحه 26-56

10.22034/qjplk.2022.1345.1295

حسین محمدی احمدآبادی؛ محمد برزگر خسروی


نظارت بر کیفیت قوانین در رویه‌ی شورای نگهبان

دوره 6، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 1-22

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند