کلیدواژه‌ها = ناسازگاری دموکراسی و نظارت اساسی
بررسی مبانی اعتبار دموکراتیک نظارت اساسی

دوره 5، شماره 15، آذر 1395، صفحه 123-143

محمد جلالی؛ قاسم‌علی صداقت