کلیدواژه‌ها = ولایت فقیه
نقش رهبری در نظام سیاسی پارلمانی با توجه به اقتضائات حقوق اساسیِ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/qjplk.2022.1375.1321

محمدجواد ارسطا؛ حسین قاسمی


ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 43-66

فیروز اصلانی؛ علی اصغر فرج پور اصل مرندی؛ ولی‌الله حیدرنژاد