کلیدواژه‌ها = تملک
تعداد مقالات: 2
1. آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان

دوره 7، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 47-74

حسن علوی نائینی؛ مهدی عباسی سرمدی


2. بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 119-143

اکبر طلابکی؛ یحیی مزروعی ابیانه