کلیدواژه‌ها = نظارت قضایی
تعداد مقالات: 4
2. تأملی بر برخی از بایسته‌های تصمیم‌گیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 115-134

محمد جواد رضایی زاده؛ ابوالفضل درویشوند


3. اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 21-40

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت


4. نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 27-50

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور اردکانی