کلیدواژه‌ها = صلاحیت
بررسی نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اداری درون قوه مجریه ، آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/qjplk.2022.1585.1471

یحیی مزروعی ابیانه


خوانده در دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 23-42

سیدمجتبی واعظی؛ مهستی سلیمانی


صلاحیت شورای‌عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرائی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 47-71

اکبر طلابکی طرقی؛ یحیی مزروعی ابیانه


معیارهای تشخیص و محدودة امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 99-123

سیدمحمدهادی راجی؛ محمد برومند


صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 93-117

کاظم کوهی اصفهانی