کلیدواژه‌ها = منطقة‌الفراغ
تأملی در نظریه‌ی منطقه‌الفراغ از منظر شهید صدر(ره) و نقدها و نقص‌های آن

دوره 3، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 45-64

محسن اسماعیلی؛ محمدرضا اصغری شورستانی؛ رضا رشیدی


منطقه‌‌الفراغ به‌مثابۀ نظریۀ قانونگذاری

دوره 2، شماره 5، آذر 1392، صفحه 1-20

محسن اسماعیلی؛ حسین امینی پزوه