کلیدواژه‌ها = ‌ شرایط رئیس‌جمهور
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس‌جمهور

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 23-43

توکل حبیب زاده؛ امیرحسین اصل زعیم