نویسنده = ابوالفضل درویشوند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان

دوره 7، شماره 21، پاییز 1397، صفحه 25-50

ابوالفضل درویشوند؛ احمد فضائلی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


2. تأملی بر برخی از بایسته‌های تصمیم‌گیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 115-134

محمد جواد رضایی زاده؛ ابوالفضل درویشوند