نویسنده = یحیی مزروعی ابیانه
تعداد مقالات: 3
2. صلاحیت شورای‌عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرائی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 47-71

اکبر طلابکی طرقی؛ یحیی مزروعی ابیانه


3. بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 119-143

اکبر طلابکی؛ یحیی مزروعی ابیانه