نویسنده = احمد حبیب نژاد
تعداد مقالات: 6
1. انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی

دوره 10، شماره 31، بهار 1400، صفحه 67-88

10.22034/qjplk.2021.218

سید احمد حبیب نژاد؛ فاطمه سادات نقوی


2. چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه

دوره 9، شماره 28، تابستان 1399، صفحه 93-114

10.22034/qjplk.2020.198

سیده زهرا سعید؛ احمد حبیب نژاد


3. نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته

دوره 8، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 25-46

10.22034/qjplk.2020.183

سید احمد حبیب نژاد؛ احمد تقی زاده


4. الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه‌های تبلیغات انتخاباتی شایسته

دوره 7، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 71-91

سید احمد حبیب نژاد؛ حدیثه داوودی


5. امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران

دوره 6، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 67-89

احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


6. تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی

دوره 5، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 81-102

احمد حبیب نژاد؛ محمد منصوری بروجنی