نویسنده = احمد حبیب نژاد
تعداد مقالات: 5
1. چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه

دوره 9، شماره 28، تابستان 1399، صفحه 93-114

10.22034/qjplk.2020.198

سیده زهرا سعید؛ احمد حبیب نژاد


2. نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته

دوره 8، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 25-46

10.22034/qjplk.2020.183

سید احمد حبیب نژاد؛ احمد تقی زاده


3. الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه‌های تبلیغات انتخاباتی شایسته

دوره 7، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 71-91

سید احمد حبیب نژاد؛ حدیثه داوودی


4. امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران

دوره 6، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 67-89

احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


5. تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی

دوره 5، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 81-102

احمد حبیب نژاد؛ محمد منصوری بروجنی