نویسنده = فیروز اصلانی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین

دوره 8، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 89-110

10.22034/qjplk.2020.186

علی فتاحی زفرقندی؛ فیروز اصلانی


2. تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی

دوره 8، شماره 24، تابستان 1398، صفحه 19-40

10.22034/qjplk.2019.171

فیروز اصلانی؛ مریم ضیایی نجف آبادی


3. وضعیت حقوقی غیر اهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسی

دوره 7، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 75-100

سیدمصطفی میرمحمدی میبدی؛ فیروز اصلانی


5. ضابطه‌مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی

دوره 5، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 27-53

فیروز اصلانی؛ رضا محمدی؛ اکبر طلابکی


6. ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 13، بهار 1395، صفحه 43-66

فیروز اصلانی؛ علی اصغر فرج پور اصل مرندی؛ ولی‌الله حیدرنژاد


7. جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 21-44

اکبر طلابکی؛ فیروز اصلانی؛ ولی الله حیدرنژاد


8. مشارکت عمومی در اداره‌ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 65-87

فیروز اصلانی؛ علی فتاحی زفرقندی