نویسنده = محمدجواد ارسطا
مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، آذر 1393، صفحه 27-50

محمدجواد ارسطا؛ حامد نیکونهاد


حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی

دوره 3، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 27-46

محمدجواد ارسطا؛ علی بهادری جهرمی