نویسنده = محمدجواد ارسطا
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 27-50

محمدجواد ارسطا؛ حامد نیکونهاد


2. حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی

دوره 3، شماره 7، بهار 1393، صفحه 27-46

محمدجواد ارسطا؛ علی بهادری جهرمی