نویسنده = امیرحسین اصل زعیم
تعداد مقالات: 2
1. نقش مقدمه‌ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-19

عباس کعبی؛ محمدرضا اصغری شورستانی؛ امیرحسین اصل زعیم


2. تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس‌جمهور

دوره 3، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 23-43

توکل حبیب زاده؛ امیرحسین اصل زعیم