نویسنده = علی سهرابلو
تعداد مقالات: 2
1. «ضرورت» در قانون اساسی؛ مفهوم- مرجع تشخیص و نظارت

دوره 5، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 79-98

بیژن عباسی؛ علی سهرابلو


2. صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 89-110

ابراهیم موسی زاده؛ علی سهرابلو